Thời gian hoạt động vịt quay Huỳnh Ký Phát

Thời gian hoạt động vịt quay Huỳnh Ký Phát

Ngày đăng: 17/05/2023 09:19 AM

  - Giờ mở cửa: 7h30 - 22h00

  Menu:

  + Vịt quay: 340.000/con

  + Gà quay: 160.000/con

  + Heo quay: 250.000/kg

  - Chương trình giảm giá sau 18h:

  + Vịt quay: 280.000/con

  + Gà quay: 140.000/con